Kolekcja „Były sobie Ameryki”

Seria filmów z dzieciństwa wyprowadza nas z błędnego założenia, że Ameryka Południowa i Północna były w dawnych czasach bezludnymi kontynentami. Zanim dotarli tam pierwsi europejscy osadnicy, już dawno kwitło tam życie i rozwijały się zaawansowane cywilizacje.

W serii bajek dla dzieci Mistrz opowiada nam o rdzennych mieszkańcach obu Ameryk i zabiera we wspaniałą podróż poprzez prerie, indiańskie wioski czy „złote miasta”.